Üsküdarlı Abdülhay Celveti Hacı Bayram-ı Veli Şerhi - Online indir

Hacı Bayram-ı Veli Şerhi


Üsküdarlı Abdülhay Celveti

Nâgehân ol şâre vardım Ol şârı yapılır gördüm Ben dahî bile yapıldım Tâş toprak arasında   Şâkirdleri taş yonarlar Yonub üstâda sunarlar Allah’ın ismin anarlar Ol taşın her pâresinde Hâcı Bayram-ı Velî   Abdülhay Efendi, XVII. asrın ikinci yarısında yaşayan Azîz Mahmûd Hüdâyî Hazretlerinin silsilesinden yetişmiş Celvetî şeyhlerindendir. Edirne’de dünyaya gelmiş, Üsküdar’da yaşamış ve yine burada vefat etmiştir. 1691’de Selâmî Ali Efendi’nin vefatı üzerine Üsküdar’daki Azîz Mahmûd Hüdâyî Efendi Dergâhı şeyhliğine tayin edilmiş, vefatına kadar (M. 1705) bu makamdaki görevine devam etmiştir. Bu kitapçık iki bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde yeni bilgiler ışığında Üsküdar’ın manevî mimârlarından biri olan Abdülhay Celvetî Hazretleri’nin hayatı ve eserleri, ikinci bölümde ise yine Abdülhay Efendi’nin “Şerh-i Hâcı Bayram-ı Velî” adlı risâlesinin tahlili, çeviri metni ve tıpkıbasımına yer verilmiştir. Celvetiyye’nin kurucu pîri olan Azîz Mahmûd Hüdâyî’nin silsilesinin Hâcı Bayram-ı Velî’ye dayandığı göz önünde bulundurulursa bu nutk-ı şerîf ve şerhinin Celvetîler ve Bayramîler indindeki değeri de kendiliğinden anlaşılacaktır. Bu mütevazi eserin Abdülhay Celvetî, Hâcı Bayram-ı Velî ve İslam tasavvuf tarihi araştırmalarına taze bir nefes olması niyâzıyla…

indir
Türler:
dil:
Sayfa sayısı:

Baskı Detayları

Yazar

Üsküdarlı Abdülhay Celveti

İsbn 10

6059559816

İsbn 13

978-6059559812

Sayfa sayısı

88 sayfa

Yayınevi

H Yayınları; 1. baskı

dil

Türkçe

Gönderen Hacı Bayram-ı Veli Şerhi

1 Ocak 2018

pdf
kf8
fb2

Son kitaplar