Mustafa Kemal Atatürk İzmir İktisad Kongresi - Online indir

İzmir İktisad Kongresi


Mustafa Kemal Atatürk

Hanımlar, Efendiler;Türk Hakimiyet-i Milliyesi, ancak ve ancak Türkiye hakimiyet-i iktisadiyesine istinadla paydar olabilir. Binaenaleyh bundan sonra devletin takip edeceği siyaset-i istikametini çiftçinin övendiresi sanatkarın çekici hülasa iktisadiyatımızın menafi-i aliyesi göstermeli ve çizmelidir ki, hakiki, milli bir Türk (Halk Devleti) teessüs edebilsin. Türkiye tarihinin hiç bir safhasında bugüne kadar bir halk devleti idaresi ve binaenaleyh milli bir devir yaşamadı.Hanımlar, Efendiler;Milletler ali menfaatlerini ihmal eden idareleri sonunda silahla devirirler. Bundan üç buçuk yıl evvel Türkiye'nin efendi halkı da böyle yaptı ve icab ederse herhangi bir kuvveti yine ve her gün silahla durdurmağa kadirdir. Ve bunu dahile ve harice karşı yapabiliriz ve yaptık. Mamafih yeni halk hükümeti, milletin menafi-, aliyesini ihmal etmiyecektir ve edemez ve bunlara muvaffak olacaktır."Tüccar, milletin emeği ve üretimini kıymetlendirmek için eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır."  Gazi Mustafa Kemal AtatürkÜrünün baskısı görseldeki ile farklılık gösterebilir.

indir
Türler:
dil:
Sayfa sayısı:

Baskı Detayları

Yazar

Mustafa Kemal Atatürk Sefa Ata

İsbn 10

6055622556

İsbn 13

978-6055622558

Sayfa sayısı

160 sayfa

Yayınevi

Yayın B

dil

Türkçe

Gönderen İzmir İktisad Kongresi

1 Nisan 2011

pdf
kf8
fb2

Son kitaplar