Cyrus Schayegh Ortadoğu ve Modern Dünyanın İnşası - Online indir

Ortadoğu ve Modern Dünyanın İnşası


Cyrus Schayegh

Cyrus Schayegh, Ortadoğu ve Modern Dünyanın İnşası'nda bugün Suriye, Ürdün, Lübnan ve İsrail/Filistin'in yer aldığı, Bilad'üş-Şam (Büyük Suriye) olarak bilinen bölgeyi, 20. yüzyılın başındaki olağanüstü dönüşümüyle ele alıyor. Bölgenin geçmişine uzanarak coğrafyaya farkını katan kentlere odaklanıyor önce. Bu kentlerin arasındaki iktisadi, sosyal ve siyasi bağları, bu bağları etkileyen faktörleri, sömürge devletlerin etkisini ve Osmanlı sonrası oluşan ulusdevletlerin bölgede yarattığı değişiklikleri birbirleriyle etkileşimi çerçevesine yerleştiriyor. Kentlerin, bölgelerin, devletlerin iç içe geçtiği, mekanın dönüştürücü güç olarak asıl aktör haline geldiği Ortadoğu'yu inceliyor. "Bu kitap, modern Ortadoğu'nun sosyo-mekansal oluşumuna dair bir yorum. Köklü kentlerin ve bölgelerin dinamik modern dünya ekonomisine ve güçlü modern devletlere niçin, nasıl ve hangi aşamalarda biçim verdiğini soruyor. Buna karşılık kentler ve bölgeler yeniden nasıl biçimlendi? Ve Ortadoğu örneği bize dünyanın bütünü hakkında ne anlatıyor?" Cyrus Schayegh

indir
Türler:

Baskı Detayları

Yazar Ortadoğu ve Modern Dünyanın İnşası

Cyrus Schayegh Gül Atmaca

pdf
kf8
fb2

Son kitaplar