Muhittin Adıgüzel Uluslararası Rekabet Gücü: Belirleyici Faktörler ve Ölçülmesi, Türkiye Bağlamında Bir Değerlendirme - Online indir

Uluslararası Rekabet Gücü: Belirleyici Faktörler ve Ölçülmesi, Türkiye Bağlamında Bir Değerlendirme


Muhittin Adıgüzel

Küreselleşen dünyada bir ülkenin kalkınma ve refah düzeyi, iç dinamikler kadar dış dinamiklerce de belirlenen bir olgudur. Günümüzde, Bilgi Ekonomisi ve Küreselleşme eksenlerinde şekillenen dünya ekonomisi ve küresel rekabet ortamı içerisinde, Türkiye'nin; kalkınma ve refah hedeflerini gerçekleştirebilmesinin, sürdürülebilir bir büyümeyi sağlayabilmesinin ve başta cari açık ve işsizlik olmak üzere önemli kronik yapısal sorunlarını çözebilmesinin gerek ve zorunlu koşulu, küresel rekabet gücüne sahip bir ekonomi olmasıdır. Bu düşünce bağlamında, konunun bir proje bütünlüğü içinde çeşitli boyutları ile incelenip irdelendiği beş yıllık çalışmamızın sonuçları bu kitabımızı da kapsayan; 1. Ekonomik, Kültürel ve Politik KÜRESELLEŞME ve SONUÇLARI 2. Bilgi Toplumu ve Küreselleşme Bağlamında KÜRESEL REKABET ORTAMI 3. ULUSLARARASI REKABET GÜCÜ Belirleyici Faktörler ve Ölçülmesi, Türkiye Bağlamında Bir Değerlendirme 4. TEKNOLOJİNİN KÜRESELLEŞMESİ 5. KÜRESEL REKABET GÜCÜ Türkiye için Sistematik ve Eklektik Bir Yaklaşım 6. TÜRKİYE EKONOMİSİ VE STRATEJİK DÖNÜŞÜMÜ kitaplarımız ile ortaya konularak Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren ve belirleyecek önemli konularda katkıda bulunulması amaçlanmıştır.

indir

Baskı Detayları

Yazar

Muhittin Adıgüzel

İsbn 10

6055426668

İsbn 13

978-6055426668

Sayfa sayısı

288 sayfa

Yayınevi

Nobel Akademik Yayıncılık; 1. baskı

dil

Türkçe

Gönderen Uluslararası Rekabet Gücü: Belirleyici Faktörler ve Ölçülmesi, Türkiye Bağlamında Bir Değerlendirme

1 Nisan 2011

pdf
kf8
fb2

Son kitaplar