Aytunç Altındal: tüm kitaplar Online

1 - itibaren 20

Elvedasız Ayrılık: Saygıyla
Aytunç Altındal

Cavit Altındal, sporculuğunun dışında bir Teşkilat-ı Mahsusa ajanıydı. Kafkasya cephesinde İslam Orduları Sancağı altında

Vatikan ve Tapınak Şövalyeleri
Aytunç Altındal

İhraç malı olarak sadece "Dualar ve Emirler"i olan bir devletin, dünyanın en kalabalık topluluğunu yönetip dünyanın en ze

Gül ve Haç Kardeşliği
Aytunç Altındal

Aytunç Altındal, Gül ve Haç Kardeşliği'nde Avrupa Birliği'nin Türkiye'de hiç bilinmeyen "gnostik-masonik" yüzünü ve özünü

Haşhaş ve Emperyalizm
Aytunç Altındal

Haşhaş ve Emperyalizm iki başlık altında toplanabilecek bir araştırmadır. İlkinde Anadolu, özellikle de Ege köylüsünün an

Siyasal Kültür ve Yöntem
Aytunç Altındal

Türkiye'de politik çağdaşlaşmayı incelemek çağdaş unsurları olduğu kadar çağdaş dönemde devam etmekte olan geleneksel yön

Türkiye ve Ortodokslar
Aytunç Altındal

Aytunç Altındal, Türkiye ve Ortodosklar'da Sovyetler Birliği'nin çökmesinden sonra oluşturulan ve Türkiye'yi hedef alan "

Türkiye'de Kadın
Aytunç Altındal

"Müslümanlığın en etkili 'Bağlayıcı' unsur olduğu bir ülkede 'Batı' tipi laiklik istiyorsanız, öncelikle 'Müslüman Kadın'

Çağların Sorumluluğu: Daha Önce Yayımlanmamış Makaleler
Aytunç Altındal

Aytunç Altındal bu kez, çeşitli dergilerde yayımlanmış ve kitaplarına girmemiş yazılarıyla geçmişten günümüze sesleniyor.

Tanrı Neden Fikir Değiştirdi?
Aytunç Altındal

Elinizde tuttuğunuz bu kitap, Eski Ahit'in ilk kitabının Yaratılış başlıklı ilk dörtlüğünde Tanrı/Elohim diye adlandırıla

Devlet ve Kimlik: Alt Kimlik / Üst Kimlik, Ümmet/Cumhuriyet, Bilim/İlahiyat Hilafet/Diyanet, Sekülarizm/Laisizm, Devlet/Terör
Aytunç Altındal

Doğulu Devlet modelini, Batılı Cumhuriyet modeli ile deyim yerindeyse "Evlendirip" mutlu bir yuva (vatan) kurabilmek çok

Vatikan ve Tapınak Şövalyeleri
Aytunç Altındal

İhraç malı olarak sadece "Dualar ve Emirler"i olan bir devletin, dünyanın en kalabalık topluluğunu yönetip dünyanın en ze

Dünün Belgeleriyle Yarının Tarihi: Altındal "erken uyarıda" bulundu, "işaret fişekleri" attı. Ancak, uyarılar tarih oldu. Yazılanlar ise gerçek!
Aytunç Altındal

Aytunç Altındal yıllar önce özellikle Ermeni meselesinde Çarlık Rusyası ile Almanya, Fransa ve İngiltere'nin, Osmanlı'ya

Bilinmeyen Hitler
Aytunç Altındal

İsa Mesih'ten sonra hakkında en çok yayın yapılan kişi Adolf Hitler'le ilgili "yeni" ve "bilinmeyen" ne kalmıştır? Yeni v

Kutsal Kitap'ın Yorumu
Isaac Newton

Sir Isaac Newton, Batı'nın Bilim-Kültür-Uygarlık ekseninde yer alan önemli bir kişidir. Türkiye, Batı dünyası ile kendi a

Hangi İsa - Tyanalı Apollonius
Aytunç Altındal

Tyanalı Apollonius, insan suretindeki Tanrı'dır. Flavius Philostratus, İS 220 Tyanalı Apollonius, bizim yol göstericimizd

Laiklik: Enigmaya Dönüşen Paradigma
Aytunç Altındal

"Türkiye'de Laiklik denilen olgu, 'yeni' devlet ve onu iktidar aracılığıyla yönlendiren kadro tarafından Batı'dan kopya e

Türkiye’de ve Dünyada Casuslar
Aytunç Altındal

Fahişeler ve ajanların yolları neden hep kesişir? Giardano Buruno neden yakıldı? Peki, Jeanne d'Arc? James Bond filmlerin

Kültür Emperyalizmi
Aytunç Altındal

Benzerlik ve farklılıkları ele almak, "kültür emperyalizmi"ne karşı kullanılabilecek en güçlü yöntemlerden biridir. Tek t

Kehanetler Kitabı
Laonicus Chalcondyles

Kitapta yer alan 17 kehanet ve 28 Osmanlı tablosu, bakır üzerine işlenmiş ve özgün baskı buradan yapılmıştır. Tam metindi

Gül ve Haç Kardeşliği
Aytunç Altındal

Aytunç Altındal, Gül ve Haç Kardeşliği'nde Avrupa Birliği'nin Türkiye'de hiç bilinmeyen "Gnostik-Masonik" yüzü ve özünü a