İskender Pala: tüm kitaplar Online

1 - 3 itibaren 50

Hilye-i Hakani - Kazasker Mustafa İ­zzet Efendi Hattıyla
M. Uğur Derman

Hz. Peygamber’in (s.a.s.) “Yâ Ali! Hilyemi yaz ki vasıflarımı görmek beni görmek gibidir.” hadisi üzerine, Hz. Ali tarafı

Kervan
İskender Pala

1818 Mayıs'ında Topkapı Sarayı'ndan üç sürre devesi yola çıktı. Köyler, kasabalar, şehirler aşılırken üç yüz olacak, üç b

Barbarossa
İskender Pala

Legends are born of the sea Born of passion and fire Casting light over their times, Legends chronicled in the written wo

İki Dirhem Bir Çekirdek (Ciltli)
İskender Pala

Anlatımı güzelleştirmek, savunulan fikir ve düşünceyi daha etkili kılmak üzere her dilde kalıplaşmış bazı sözler bulunur.

Leyla ile Mecnun
İskender Pala

Bir bütün idim ben Leyla ile. Sense Leyla'yım diyorsun. Sen Leyla isen eğer; beni yakmaya hayalin yeter, takatim yok sana

İstanbulcunun Sandığı
İskender Pala

İstanbulcunun Sandığı Açılıyor! İstanbulcunun Sandığı. Şehri kuşatan bir dolu söz, yazı, alışkanlık, eşya, hatıra. Ve b

Şairlerin Dilinden
İskender Pala

Türk milletinin geniş bir coğrafya ve uzun bir tarihe ait çeşitli medeniyet tecrübeleri ile siyasal ve toplumsal değişiml

Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü (Ciltli)
İskender Pala

Elinizdeki sözlükte divan şiiriyle ilgili tabiat, tabiat olayları, coğrafya, yerleşim bölgeleri, iklim kuşakları, insanla

Mevlana: Bütün Eserleri 36
İskender Pala

Yaydan fırlayan ok gibidir ağızdan çıkınca bir söz. Ve hiç geri dönmüş değildir atıldıkta sonra bir ok. Seli başından bağ

Şah & Sultan (Midi Boy)
İskender Pala

Tutku. Güzellik. Aşk ve savaş. Sadece gönüllerin değil alınların, kemiklerin ve gözlerin alev alev yandığı savaş. Kahrama

İki Dirhem Bir Çekirdek: Bütün Eserleri - 21
İskender Pala

Anlatımı güzelleştirmek, savunulan fikir ve düşünceyi daha etkili kalmak daha etkili kalmak üzere her dilde kalıplaşmış b

Şiirler Şairler Meclisler
İskender Pala

Kim tarihi tam olarak görmek istiyorsa ona yakından bakmalıdır. Ne kadar mı yakından? Kolay:-Kleopatra'nın sivilcelerinin

Boğaziçi'ndeki Mücevher: Dolmabahçe Sarayı
İskender Pala

Bir saltanat sarayı. Osmanoğulları'nın miras bıraktığı görkemli mimari yapılardan biri. Bir saltanatın en görünür olduğu

Aşka Dair
İskender Pala

Aşkın başlangıcı "görme", sonucu "bakma"dır. İlk görüş anında başlayan ilginin sırasıyla sevgiye, bağlılığa, kalbin erim

Mevlid: Süleyman Çelebi
İskender Pala

Ol gice kim doğdu ol hayru'l-beşe Anesi anda neler gördü neler Dedi gördüm ol Habib'in anesi Bir aceb nur kim güneş perva

İki Darbe Arasında: İlginç Zamanlarda
İskender Pala

28 Şubat süreci..her gün bir yığın hüsran. Günler ilerledikçe dalgalar şiddetini arttırarak dövmeye başlamıştır kalbinizi

Babil'de Ölüm İstanbul'da Aşk (Midi Boy)
İskender Pala

Gök kubbenin altında insanın ruhunu soyan kötülükler ve giyindiren aşklar adına.Doğu ak ejder yılında başladı yirmi üç bi

Şairlerin Dilinden
İskender Pala

Şairler vardı. Şiiri gönülde duyup fikirde hummaya dönüştürerek tam altı asır yaşamışlardı. Onlar, yürekleri ürpertmekten

Şahane Gazeller 3: Nabi, Nedim, Şeyh Galib
İskender Pala

Hayal-i halka-i zülfünle ekşim düşse deryaya Zaman-ı haşre dek girdab-ber-girdab olur peyda (Nabi) Hal kafir, zülf kafir

Ayine
İskender Pala

Sevgili! Hani bir aşk idin, bir güzellik idin sen, güzellikle aşkın kesiştiği prizmada. Güzelliğin, cihanı gösteren bir a