Yılmaz Akgündüz: tüm kitaplar Online

1 - itibaren 1

Otel İşletmeciliği
Yılmaz Akgündüz

İnsanların öncelikle geçici yer değiştirmeleri ile ortaya çıkan konaklama, beslenme ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak ama