189 sayfa kitaplar Online indir

1 - 3 itibaren 51

Çin’in Bir Kuşak Bir Yol Gerçeği ve Türk Dünyası
Ferhat Kurban Tanrıdağlı

“Bir Kuşak Bir Yol” projesi ve bu proje çerçevesinde Çin'in yapmaya çalıştıkları ne yazık ki ülkemizde hemen hemen hiç bi

Biz Korkarsak Çocuklar Büyüyemez
Kazım Demir

Biz Korkarsak, Çocuklar Büyümez; bir döneme ait siyasi yazılardan oluşuyor. Gelecek kaygısının çok baskın olduğu, yolsuzl

Kudüsün Gözyaşları
Özgen Dikmen

İlya, Beytül makdis, Yuraşalim, El Kuds veya Kudüs… Hz. Muhammed, Hz. Musa, Hz. Davut, Hz. İsa, Hz.Süleyman… Mescid-i Aks

Korku Evi Yedinci At (Bütün Öyküleri)
Leonora Carrington

Sürrealist ressam ve yazar Leonora Carrington (1917-2011) öldüğünde son sürrealist olarak anılıyordu. Uzun ve verimli san

Elmas Avcıları Dünya Çocuk Klasikleri
Jules Verne

"Konuşunuz, mösyö, sizi dinliyorum." "Mösyö, kızınız Bayan Watkins ile evlenmek için izninizi istemeye gelmiş bulunuyorum

Dr. Jekyll ve Mr. Hyde / The Strange Case of Dr. Jekyıl and Mr. Hyde
R. L. Stevenson

İnsanlığın felsefe, düşünce ve etik tarihi kadar eski olan iyi-kötü çatışması burada bir kez daha karşımıza çıkar. Saygın

Ruhul Beyan Tefsirinden Mücerreb Salavât-ı Şerifeler
Şeyh İmam Allâme Müfessir Seyyid Hakkı Bursevî

Ruhul Beyan Tefsirinden Mücerreb Salavât-ı Şerifeler Şeyh İmam Allâme Müfessir Seyyid Hakkı Bursevî Çeviren: Ömer Faruk H

Aydınların İhaneti
Julien Benda

Batı’da Aydınlar hakkında ilk kapsamlı eleştiri XX. yüzyılın başlarında Julien Benda’dan gelir. Benda’ya göre, aydınların

Ben Kimim?
İrfan Yusuf İlter

İnsanın hayatını sorgulaması, hayatını öğrenmeye çalışması… Hayatını başka birinin ağzından, O’nun kelimeleriyle duyması

Düşündüren Atasözleri
Kolektif

Doğmadık çocuğa don biçilmez İki cambaz bir ipte oynamaz Lafla peynir gemisi yürümez Öpmeye niyeti olmayan yanağın nerede

Memleket Kazan Ben Kepçe
Elif Ayla

Evliya Çelebi, seyyahlar içinde en eğlencelisi. Elinizde tuttuğunuz kitap ise Evliya Çelebi kitapları içinde bir mizah ka

Azİzname
Aziz Nesin

Nesin Vakfıúnın özgün eğitim ilkeleri vardır. Örneğin bu ilkelerden biri, her ne olursa olsun, her ne yaparsa yapsın çocu

Nİlúİn ÜÇ ÇocuĞu
Necib Mahfuz

Arap edebiyatının çağımızdaki güçlü temsilcilerinden biri olan Necib Mahfuzúun bu eseri de, daha önce yayınladığımız "Sok

Anarşizm
Emma Goldman

Yirmi bir yıl kadar önce ilk büyük Anarşist konuşmacı eşsiz John Most’u dinledim. Söylenen sözler öylesine harika bir bel

Eğitim Üzerine Aristoteles
Aristoteles

"İnsan olarak insani şeyleri, ölümlü olarak ölümlü şeyleri düşünmemizi salık verenlere kulak asmamalı, fakat elimizden ge

El Kaide, Işid ve Boko Haram: Dini Motifli Terörizm ve Finansal Kaynakları
Aydın Erdoğan

Kökleri insanlık tarihi kadar eskiye dayandırılan din,geçmişten beri hem bireyler hem de toplumlar üzerinde önemli etkile

Kültür Vandalizmi
A. Teyfur Erdoğdu

Vandalizmler (yıkıcılıklar) arasında kültüre yönelik olanı hiç şüphesiz en tahripkârıdır. Çünkü kadim kültürün kaybolması