Rudi Paul Lindner - Ortaçağ Anadolu’sunda Göçebeler ve Osmanlılar epub indir Online

Ortaçağ Anadolu’sunda Göçebeler ve Osmanlılar epub


Rudi Paul Lindner

Uluslararası Dijital Yayıncılık Forumu (ePub, “ipab” olarak telaffuz edilir), Ortaçağ Anadolu’sunda Göçebeler ve Osmanlılar adlı kitabın Dijital Yayınları Tartışma Forumu ile bağlantılı olarak oluşturulan extension.epub ile birlikte, çeşitlerin elektronik yayınlanması için bir düzendir. Düzen, dijital dergiyi tek bir dosyaya dağıtır ve yayınlar, bu da elektronik yayınlar ePub ile uygun yazılım ve donanımın yanı sıra Ortaçağ Anadolu’sunda Göçebeler ve Osmanlılar içindeki diğer birkaç dergiyi kullanmayı mümkün kılar. Normal bir kitap Ortaçağ Anadolu’sunda Göçebeler ve Osmanlılar. EPub HTML 5'i ifade eder, stil oldukça karmaşıktır, ancak kolayca indirebilirsiniz. İki sistem - bu, HTML 5'i destekleyen minimum miktardır ve aslında, birbirine uymaz (iBooks ve Android), ayrıca HTML'nin bir kısmını destekleyen çok sayıda eski telefonun yanı sıra limitleri ve yanlışlıkları. EPub'ın sınırlamaları arasında - yazarın Ortaçağ Anadolu’sunda Göçebeler ve Osmanlılar adlı kitabının Ortaçağ Anadolu’sunda Göçebeler ve Osmanlılar küçük HTML belgelerine bölünmesi gerekecektir. Büyük belgeler içeren cihazlar kolay çalışmayabilir. Rudi Paul Lindner etkileşimli medya nesneleri ve dönüştürücü öğelerinin yenilenmiş tasarımı kolayca korunmaz. Epub ayrıca html verilerinin yanı sıra, içerikte kullanılan öğeleri içeren bir metin mesajına da sahiptir - grafikler, stiller, el yazmaları, yazı tipleri. Tüm bunları Ortaçağ Anadolu’sunda Göçebeler ve Osmanlılar Rudi Paul Lindner kitabında ücretsiz olarak indirebilirsiniz. HTML, CSS, vb. İçin belirli "ekler" veya "kısıtlamalar" Epub belirtmez. İnternet çok fazla dinamik içerik barındırıyor ve pek çok kitabın içeriği değişiyor ya da bozuluyor. Sitemizde, Rudi Paul Lindner yazarının Ortaçağ Anadolu’sunda Göçebeler ve Osmanlılar kitabı orijinal, saf haliyle sunulmaktadır. Epub düzeni basitlik, üretilebilirlik, açıklık ve ayrı DRM bakımıdır. Bu stil, Ortaçağ Anadolu’sunda Göçebeler ve Osmanlılar kılavuzuna elektronik biçimde rehberlik etmeyi amaçlamaktadır. Birçok uygulama indirmek için Ortaçağ Anadolu’sunda Göçebeler ve Osmanlılar EPub'u ücretsiz görüntülemenizi sağlar. Bu tarzda epub Ortaçağ Anadolu’sunda Göçebeler ve Osmanlılar aslında bir belge olarak dağıtılır.

Biçimi seçin
kitap .ZIP indir
kitap .RAR indir
kitap .IOS indir
kitap .APK indir
kitap .EXE indir

Ortaçağ Anadolu'sunda Göçebeler ve Osmanlılar, Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecinde devlet ve göçebeler ilişkisini ele alan önemli bir kitap. Rudi Paul Lindner, bu kitabında üzerinde çok söz söylenip az araştırma yapılan, kuruluş dönemine damgasını vuran aşiret olgusunu ve yapısını çözümlüyor. Bu arada gazilik tartışmasından Osmanlı-Bizans ilişkisine, oradan Osmanlı'nın kurduğu tarım düzeninin niteliğine, göçebeliğe karşı geliştirdiği siyasete dair oldukça özgün ve eleştirel bir yaklaşım geliştiriyor. Lindner'in bu kitabı, Anadolu'da göçebe ekonomisinin niteliği ve boyutlarını, Osmanlı beyliğinin devletleşme sürecinde giderek sünnileşmesine paralel olarak göçebelerin Alevileşip 15. yüzyılın sonlarına doğru nasıl İran'da yükselen Safevi devletini destekler hale geldiklerini tarihsel bağlamı içinde adım adım irdeleyen yegane kapsamlı çalışmadır.Kitabın diğer önemli özelliği, yazarın, başta tahrir defterleri olmak üzere Osmanlı ve Bizans kaynaklarından Dediği Sultan efsanesi ve Şikari'nin tarihine uzanan çok zengin ve farklı türden kaynakları bizim için konuşturması ve en önemlisi bu tarihsel metinleri modern antropolojinin kavramları ve kuramsal çerçeveleri içinde okumasıdır. Zengin ve yoğun içeriği, kendine özgü ince üslubuyla, erken dönem Osmanlı tarihi araştırmaları en çok tartışma yaratanlardan biri olan Ortaçağ Anadolu'sunda Göçebeler ve Osmanlılar'ın Türkçe çevirisini, hayli geç de olsa okurların dikkatine sunmakla tarih bilgi ve kültürümüze önemli bir katkıda bulunduğumuza inanıyoruz.

indir
Türler:

Baskı Detayları

Yazar Ortaçağ Anadolu’sunda Göçebeler ve Osmanlılar

Rudi Paul Lindner Müfit Günay

pdf
kf8
fb2

Son kitaplar