fb2 TÜRKİYENİN YÖNETİM TARİHİ: Anadolu Uygarlıklarında Devlet ve Yönetim Erken Hitit Devleti'inden Pers İstilasına Kadar - Online indir

TÜRKİYENİN YÖNETİM TARİHİ: Anadolu Uygarlıklarında Devlet ve Yönetim Erken Hitit Devleti'inden Pers İstilasına Kadar fb2


Bekir Parlak

XML tabanlı FB2 Rusya'da yaşama başladı. E-kitap koleksiyoncuları arasında, meta verileri indirme dosyasında TÜRKİYENİN YÖNETİM TARİHİ: Anadolu Uygarlıklarında Devlet ve Yönetim Erken Hitit Devleti'inden Pers İstilasına Kadar saklayabildiği için yaygındır. Ayrıca, diğer biçimlere dönüştürme kolaylığı nedeniyle yaygın olarak bir depolama biçimi olarak kullanılır. FB2, TÜRKİYENİN YÖNETİM TARİHİ: Anadolu Uygarlıklarında Devlet ve Yönetim Erken Hitit Devleti'inden Pers İstilasına Kadar tarafından TÜRKİYENİN YÖNETİM TARİHİ: Anadolu Uygarlıklarında Devlet ve Yönetim Erken Hitit Devleti'inden Pers İstilasına Kadar adlı kitabın her bir öğesini tanımlayan ve öncelikle kurguya yönelik XML içerir. FB2 dosyaları Windows, macOS ve Linux için çeşitli e-kitap okuyucuları tarafından görüntülenebilir. FB2 dosya biçimi kitabın görünümü yerine yapısını tanımlar. Bu, diğer biçimlere dönüştürme ve ücretsiz TÜRKİYENİN YÖNETİM TARİHİ: Anadolu Uygarlıklarında Devlet ve Yönetim Erken Hitit Devleti'inden Pers İstilasına Kadar indirme için kullanışlı hale getirir. Biçim, basit anlamsal işaretleme, meta verileri gömme, Unicode ve yerleşik biçimlendirme ile ayırt edilir. Bu biçim, tüm cihazlarla ve biçimlerle uyumluluk sağlamak üzere tasarlanmıştır. FB2'nin özelliği, fb2'nin donanıma bağlı olmaması ve herhangi bir kağıt boyutuna sahip olmamasıdır, FB2'de herhangi bir yerde hiçbir ölçü birimi belirtilmez - piksel, nokta veya boyut. TÜRKİYENİN YÖNETİM TARİHİ: Anadolu Uygarlıklarında Devlet ve Yönetim Erken Hitit Devleti'inden Pers İstilasına Kadar Bekir Parlak .Fb2 dosyasından alınan metnin nasıl görüneceği, bu biçimin görüntüleme programının ayarlarına veya dosyayı başka bir biçime dönüştürürken belirtilen parametrelere bağlıdır. Bu formatın dezavantajı, ders kitapları, referans kitaplar ve bilimsel yayınlar için anlamlılık eksikliğidir (hatta “sanat kitabı” adı bundan söz eder). Biçimdeki metnin karmaşık bir düzeni, numaralı ve madde işaretli listeler ve diğer özel araçlar için destek yoktur. Tanınmış e-kitapların birçoğu FB2'yi yalnızca harici yazılım aracılığıyla destekler; PocketBook ve ABC gibi Sovyet sonrası ülkelerden gelen gelişmeler başlangıçta FB2'yi okuyor.

Biçimi seçin
kitap .ZIP indir
kitap .RAR indir
kitap .IOS indir
kitap .APK indir
kitap .EXE indir

u çalışma, Türkiye'nin Yönetim Tarihine bir giriş olarak; İlk Çağ'da Anadolu'da politik, kültürel ve ekonomik açılardan belirli parametrelere sahip devletlerin kuruluş süreçleri, devlet nosyonları ve bürokratik sistemlerinin dinamiklerinin ortaya konulmasını ve bürokrasinin devlet yönetimi içindeki rolünün belirlenmesini amaçlamaktadır. Çalışma Erken Hitit Devleti'nden Pers istilasına kadar Anadolu uygarlıklarında "devlet ve yönetim " nosyonlarını ele almaktadır. Modern dönemlerde toplumsal yaşamın önemli bir aktörü olan, siyasal ve toplumsal açıdan oldukça karmaşık bir organizasyon biçimine dönüşen devlet aygıtı ve onun doğal uzantısı olan kamu bürokrasisi, temelleri İlk Çağ'lardan itibaren atılmış, insanlığın düşünsel anlamdaki evrimiyle birlikte gelişen ve sürekli büyüyen sosyal bir varlık olma özelliğini taşımaktadır.İlk Çağ'da Anadolu'da kurulan uygarlıkların devlet nosyonları ve bürokratik mekanizmaları, yerleşik hayatın başlaması ve uzmanlaşmış iş bölümünün gelişmesiyle birlikte oluşturulmuştur. Bu uygarlıklar arasında Hitit, Urartu, Frig, Lidya ve İyon uygarlıkları sistem, örgüt, işleyiş ve hukuksal yapılanma yönlerinden farklılıklar gösterirler. Söz konusu uygarlıklar birbirleriyle ve diğer devlet örnekleriyle etkileşim içine girmekle birlikte, kendilerine özgü yapı ve işleyiş göstermişlerdir.Çalışmanın ana amacı İlk Çağda Anadolu'da kurulan Hitit, Urartu, Frig, Lidya ve İyon uygarlıklarında devlet kavramı ve sistemini, kamu bürokrasisini organizasyonel yapısını, işleyişini, bürokraside yer alan örgüt ve kamu görevlilerini, devlet ve kamu bürokrasisinin işleyişini ve toplumun hukuk düzenini ortaya koymaktır.Ürünün baskısı görseldeki ile farklılık gösterebilir.

indir

Baskı Detayları

Yazar TÜRKİYENİN YÖNETİM TARİHİ: Anadolu Uygarlıklarında Devlet ve Yönetim Erken Hitit Devleti'inden Pers İstilasına Kadar

Bekir Parlak Cantürk Caner

pdf
kf8

Son kitaplar