A. Kadir Çüçen - Yaşam ve Ölüm Felsefesi epub indir Online

Yaşam ve Ölüm Felsefesi epub


A. Kadir Çüçen

Uluslararası Dijital Yayıncılık Forumu (ePub, “ipab” olarak telaffuz edilir), Yaşam ve Ölüm Felsefesi adlı kitabın Dijital Yayınları Tartışma Forumu ile bağlantılı olarak oluşturulan extension.epub ile birlikte, çeşitlerin elektronik yayınlanması için bir düzendir. Düzen, dijital dergiyi tek bir dosyaya dağıtır ve yayınlar, bu da elektronik yayınlar ePub ile uygun yazılım ve donanımın yanı sıra Yaşam ve Ölüm Felsefesi içindeki diğer birkaç dergiyi kullanmayı mümkün kılar. Normal bir kitap Yaşam ve Ölüm Felsefesi. EPub HTML 5'i ifade eder, stil oldukça karmaşıktır, ancak kolayca indirebilirsiniz. İki sistem - bu, HTML 5'i destekleyen minimum miktardır ve aslında, birbirine uymaz (iBooks ve Android), ayrıca HTML'nin bir kısmını destekleyen çok sayıda eski telefonun yanı sıra limitleri ve yanlışlıkları. EPub'ın sınırlamaları arasında - yazarın Yaşam ve Ölüm Felsefesi adlı kitabının Yaşam ve Ölüm Felsefesi küçük HTML belgelerine bölünmesi gerekecektir. Büyük belgeler içeren cihazlar kolay çalışmayabilir. A. Kadir Çüçen etkileşimli medya nesneleri ve dönüştürücü öğelerinin yenilenmiş tasarımı kolayca korunmaz. Epub ayrıca html verilerinin yanı sıra, içerikte kullanılan öğeleri içeren bir metin mesajına da sahiptir - grafikler, stiller, el yazmaları, yazı tipleri. Tüm bunları Yaşam ve Ölüm Felsefesi A. Kadir Çüçen kitabında ücretsiz olarak indirebilirsiniz. HTML, CSS, vb. İçin belirli "ekler" veya "kısıtlamalar" Epub belirtmez. İnternet çok fazla dinamik içerik barındırıyor ve pek çok kitabın içeriği değişiyor ya da bozuluyor. Sitemizde, A. Kadir Çüçen yazarının Yaşam ve Ölüm Felsefesi kitabı orijinal, saf haliyle sunulmaktadır. Epub düzeni basitlik, üretilebilirlik, açıklık ve ayrı DRM bakımıdır. Bu stil, Yaşam ve Ölüm Felsefesi kılavuzuna elektronik biçimde rehberlik etmeyi amaçlamaktadır. Birçok uygulama indirmek için Yaşam ve Ölüm Felsefesi EPub'u ücretsiz görüntülemenizi sağlar. Bu tarzda epub Yaşam ve Ölüm Felsefesi aslında bir belge olarak dağıtılır.

Biçimi seçin
kitap .ZIP indir
kitap .RAR indir
kitap .IOS indir
kitap .APK indir
kitap .EXE indir

Bu çalışma, insanın var olma amacını ve yaşamında varlık olarak kendisini var etmesinde sonluluğunun/ölümlülüğünün rolü ve işlevini temele alarak, hem tarihsel süreçte felsefedeki, dolayısıyla filozoflardaki karşılığını ortaya koymakta hem de farklı disiplinlere göre açıklamaktadır. Bu bakımdan, ölüm karşısında insanın yaşama tutunma ve kendisini varlık olarak ortaya koyma serüveninin felsefi açıklamasını yapmayı amaçlamaktadır. Bölümler, insanın sonlu olmasının gerçekliği karşısında var olma serüvenini betimleme, anlama, yorumlama ve öneride bulunmayı içeren bir yöntemle kaleme alınmıştır. Kısaca fenomenolojik, varoluşçu ve hermeneutik bir anlayışla yaşam ve ölüm olgusu irdelenmiştir. Böylece, bu çalışmada insan varlığının sonlu ama kendini var etme sürecinin fenomenolojisi açığa çıkartılmaya çalışılmıştır. Disiplinlerarası bir çalışma olan "Yaşam ve Ölüm Felsefesi", böylece ülkemizde bir ilke de imza atmış oluyor. Felsefecilerin yaşam ve ölüm olgusuna bakışının yanı sıra psikoloji, sosyoloji, antropoloji, siyaset, sanat, edebiyat ve ekonomi gibi alanların yaşam ve ölümü irdelemeleri, konunun zenginliğine ve anlam çevrenine işaret etmektedir.

indir
Türler:

Baskı Detayları

Yazar Yaşam ve Ölüm Felsefesi

A. Kadir Çüçen

pdf
kf8
fb2

Son kitaplar