368 sayfa kitaplar Online indir

1 - 21 itibaren 403

Bilim Felsefesi
James Robert Brown

Bilim bir başarıdır, ama neden? Hepimiz biliyoruz ki bilim, akıl ve gözlemle bir şeyler yapmaya ilişkindir. Ama tam olara

0013 Zamanı Kandıran Adam: Şah Mat
Eray Aydın

Önemli olan tek şey zaman; diğer her şeyi önemsiz yapan da o! Evet, ben çok ünlü bir bilim adamıyım. Dünya çapında tanını

Mekasıdü’l-Felasife: Filozofların Maksatları
İmam Gazali

İmam Gazâlî’nin felsefeye dair ilk eseri Mekâsıdü’l-Felâsife’dir. Filozofların tutarsızlıklarını ortaya koymak üzere bu a

İş mi Bizi, Biz mi İşi Yarattık?: Deneyimsiz Çalışandan Üst Düzey Yöneticiliğe Giden Yol
Zeynep Karaburçak

Bu kitap Zeynep ve Coşan'ın çalışma, meslek, kariyer ve aile olgularına insanın anlam arayışı üzerinden bakıyor. Zeynep;

Yeşil Camlı Ev
Kate Milford

Yeşil Camlı Ev’de kış vaktidir. Eski kaçakçının hanı bu sezon boyunca hep sakindir ve hancıların on iki yaşındaki evlatlı

Kent Hakkı: Sosyal Adalet ve Kamusal Alan Mücadelesi
Don Mitchell

Kamusal alanda var olma ve kamusallığın sınırlarını genişletme mücadelesi demokrasi ve sosyal adalet kavramlarından bağım

Janesville: An American Story
Amy Goldstein

* Financial Times and McKinsey Business Book of the Year * 800-CEO-READ Business Book of the Year * A New York Times N

Uygulamalı Arapça Öğretimi 2: Metinler, Tercümeleri ve Alıştırmaları
Hikmet Cücen

Kitabı "Uygulamalı Arapça Öğretimi-1" kitabının devamı olarak hazırladık. Birinci kitapta Arapça kelime, deyim ve cümle k

Ertuğrul Faciası: 21. Yüzyıla Doğru Türkiye-Japonya İlişkisi
Erol Mütercimler

Japonya "uzaktaki yakın dost" diye tanımlanır. Gerçekten de böyledir. Bu yakın ilişki 1890 yılında kurulur; Japonya karas

Alt Akıl: Aptallar ve Diktatörler
İskender Öksüz

Türkiye OECD üyesidir. OECD, kuruluşundan bu yana üye ülkelerin kişi başına gayri safi hasılalarını bir grafiğe dökmüş. 1

Uzatılmış Yol
Dr. Hülya Küçük

İbnü’l-Arabî, Allah’a giden yol çok kısadır, lâkin biz görelim diye uzatılmıştır. der. Yol kısadır, çünkü O (c.c) bize şa

Gözlerinin Ardında
Sarah Pinborough

Üç Kişi sır tutabilir. Eğer ikisi ölüyse. Louise modern dünyanın tekdüzeliğine sıkışmış bekar bir anne ve sekreterdi. Bir

Laiklik-Demokrasi ve İslam
Ercümend Özkan

Demokrasilerde 'iyi ve kötü'yü, 'doğru ve eğri’yi insanlar, bunların çoğunluğu ve giderek bunların temsilcilerinin çoğunl

Kura Çözüldü: Bir Şehrin Çığlığı
Kenan Karabağ

Kura Çözüldü, 1900'lü yıllarda Doğu'nun en ucunda Kars ve Ardahan'da yaşananların anlatıldığı bir roman. Başlangıçta bir

Uluslararası Ticaretin Finansmanı, Prensipleri ve Blockchain
Abdurrahman Özalp

BU KİTAPTA NELER BULACAKSINIZ? Ulusal ve Uluslararası Ticaretin, Tanımı, Türleri, Riskleri, Finansmanı Finansmanın Önünde

Türkçe Okuma Metinleri A1-A2
Hüseyin Polat

Türkçeyi öğrenmeye çalışan yabancı öğrenciler için 160 civarında metin Her metinde geçen yeni kelimelerin, sayfa altında

Fierce Conversations: Achieving success in work and in life, one conversation at a time
Susan Scott

While no single conversation is guaranteed to change the trajectory of a career, a company, a relationship, or a life, a

ALLAHIN KILICI HALİD BİN VELİD
Ebubekir Subaşı

HAZIRLANIYOR

Güneş Batıdan Doğar: Antik Yunan Uygarlığı mı?
Ceyhun Şahin

Batı, diğer uygarlıkların yarattıklarını kendisine mal etmekte inanılmaz derecede başarılıdır. Batı Anadolu'yu, Antalya'y